Lissabon 2015
Lissabon 2015
Lissabon im Juli 2015. Fotos: Kurt Althaus.
Island 2009
Island 2009
Island-Rundreise im Juli 2009 Fotos: Kurt Althaus und Christine Althaus
Irland Reiseerinnerungen 1976/1978
Irland Reiseerinnerungen 1976/1978
Reiserinnerungen in Schwarz-Weiss. Fotos: Kurt Althaus.